Türkiye Cumhuriyeti

Pekin Büyükelçiliği

Konuşma Metinleri

Türkiye Çin Sanayici İşadamları Derneği'nin (TÜÇSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen 2’nci Türk-Çin İş Forumu , 09.01.2012


Türk-Çin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Sayın Abdülkadir Emin Önen,

TÜÇSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Sungurlu,

Şanghay Endüstri ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sayın Jin Liang,

TÜÇSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri,

Çin Dış Ticaret Destek Komisyonu Üyeleri,

Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Sayın Hulusi Şentürk,

Türk ve Çin Müteahhitlik Sektörünün Kıymetli Mensupları, İşadamlarımız,

İlişkilerimizde işçi karınca gibi çalışan Çin’de eğitim gören öğrencilerimiz,

Hanımefendiler, Beyefendiler,

2012 yılına, TÜÇSİAD’ın organizasyonunda Türkiye’nin ve Çin’in önde gelen müteahhitlerinin katılımıyla gerçekleşen, ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştırmayı hedefleyen bir faaliyetle başlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum.

2012 yılı iki ülke ilişkilerinin tesis edilişinin 41’nci yılıdır. Son yıllarda hızla gelişen ilişkilerimiz dört ana unsurun üzerine inşa edilmiştir. Bunlar siyasi, ekonomik, kültürel ve güvenlik boyutlarıdır.

Devlet adamlarımız ve liderlerimiz 2008 küresel mali kriziyle ortaya çıkan sınamaları süratle fırsata çevirmeyi bilmişler ve Asya’nın iki ucunda stratejik konumdaki ülkelerimiz arasında işbirliğine güçlü bir ivme kazandırmışlardır.

Bu bağlamda 24 Haziran 2009 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 yıl aradan sonra ÇHC’yi ziyareti, 7 Ekim 2010 tarihinde 8 yıl aradan sonra da Başbakan Sayın Wen Jiabao’nun ülkemizi ziyareti dönüm noktaları olmuştur.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Wen’in 8 Ekim 2010 tarihinde onaylarını verdikleri stratejik işbirliği belgesi bugün yürüttüğümüz ilişkilerimizde belirleyici olmuştur.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği görevini devraldığım 2009 yılı Mart ayından bu yana ülkemizden ÇHC’ye muhtelif alanlarda gerçekleşen ziyaret sayısı bu faaliyetle beraber 153’tür. Bu rakam ilişkilerde yeni bir rekordur.

TÜÇSİAD’ın önderliğinde düzenlenen bu toplantının Şanghay’da faaliyete geçecek TÜÇSİAD Ofisi ve öğleden sonra düzenlenecek iş forumunun, ortak işbirliği alanındaki fırsatları daha da belirginleştireceğine inanıyorum.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül 2009 tarihinde, Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan’la, ÇHC Ticaret Bakanı Sayın Chen Deming arasında imzalanan ‘Altyapı, İnşaat ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanında İşbirliği’nin geliştirilmesine ilişkin Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Sözkonusu zapt ve aynı yıl Bakanların başkanlığında gerçekleştirilen 16’ncı Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı, diğer konular meyanında, iki ülke müteahhitleri arasında işbirliğinin temel taşlarını oluşturmaktadır.

Nitekim, iki ülke müteahhitlik şirketleri, üçüncü ülkelerde ortak projeler gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu aşamada, toplam değeri 4 milyar Dolar’a yaklaşan işbirliği projeleri mevcuttur. Arzumuz proje sayısının artmasıdır.

2012 yılına bu şekilde hızlı bir başlangıç yapıyor olmamız benim bu alandaki beklentilerimi yükseltmiştir. Bugünkü faaliyetin karşılıklı çıkara dayalı olarak ufkumuzu genişletmesini umuyorum.

Beklentilerin yüksek olduğu bir ortamda, 2012’nin küresel manada ne tür bir tablo sunduğuna bakmalıyız:

Avrupa ve ABD açısından tablo çok cesaret verici görünmese de, ülkelerimiz açısından ve diğer gelişme yolundaki ülkeler bakımından durum farklılık arzediyor. Türkiye ve Çin 2012’de, büyüme trendini sürdürmeyi öngören nadir ülkelerden.

Ülkelerimizin girişimcilerinin ortak noktaları, zorlukları fırsata çevirme kabiliyetleridir. Ülkelerimizin bünyelerinde barındırdıkları potansiyeli birlikte somut projelere çevirmeliyiz.

TÜÇSİAD da, TUSCON, MÜSİAD, TÜSİAD, TOBB ve diğer sivil toplum örgütlerimiz gibi, ortak noktaları ortaya çıkarmakta önemli bir köprü rolü oynamaktadır. TÜÇSİAD’ın Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan’ın katılımıyla 2011 yılında İstanbul’da gerçekleştirdiği İş Forumu hafızalarda tazeliğini halen koruyor.

Değerli Katılımcılar,

Türkiye’de halihazırda enerji, demiryolu ve iletişim projeleri Çinli şirketler ve Türk ortakları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çinli dostlarımıza hatırlatmak istiyorum,

Önümüzde Türkiye’de ihale aşaması tamamlanacak prestij düzeyinde mega projeler mevcuttur.

Enerji, ulaşım, madencilik ve bankacılık alanında yatırım imkanları AB bölgesi ve ABD’nin kıskanacağı boyutlardadır.

İkili ticaret hacmimiz, 2011 yılında 25 milyar Dolar’a ulaşmış durumdadır. Sayın Başbakanların, 2015 yılı için koyduğu 50 milyar Dolar hedefine yaklaşılmıştır. Türkiye, güçlü ekonomisiyle geleceğe güvenle bakan bir ülkedir. Bölgesinde istikrar unsurudur. Arap Baharı olarak adlandırılan Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da 2011 yılında yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin istikrar unsuru olarak önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

ÇHC’nin de mevcut avantajlarıyla, iki ülke arasında daha güçlü bir sinerji oluşturacağımıza inanıyorum.

Bu vesileyle böyle yapıcı bir etkinlikte yer almaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha dile getirmek istiyorum. Tüm girişimcilerimize, müteahhitlerimize, TÜÇSİAD’a başarılar diliyorum.

Saygılarımı sunuyorum.

Xin nian quai le!