Türkiye Cumhuriyeti

Pekin Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Diploma Denklik İşlemleri, 06.05.2016

Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki çeşitli üniversitelerden aldıkları diplomalarla Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na denklik başvurusunda bulunacak vatandaşlarımızın öğrencililik durumlarının ve ibraz ettikleri diploma ve not dökümleri gibi akademik belgelerin doğruluğunun araştırılması için, öncelikle ÇHC Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademik derecelerin doğrulanması konularından sorumlu "China Academic Degrees & Graduate Education Information" isimli kuruluşun internet sitesinden (www.cdgdc.edu.cn) “online” olarak başvuruda bulunmaları, daha sonra akademik belgelerinin örneklerini sözkonusu merkeze posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Sözkonusu merkez tarafından hazırlanacak belgelerin asıllarının T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) doğrudan adıgeçen merkez tarafından iletilmesi ve daha sonra öğrencilerin, denklik işlemi için YÖK’e başvuru yapmaları gerekmektedir.  

Öte yandan, Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesinde yaptırılacak tercüme tasdiki işlemlerinde, tercümesinin onaylanması istenen belgenin mutlaka Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Belgeler Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından teslim alınmakta, elden Büyükelçiliğimize getirilmekte, işlemler tamamlanınca anılan Bakanlıkça ilgilisine teslim edilmektedir.