Türkiye Cumhuriyeti

Pekin Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

2014 Yili Yoklama İşlemlerine Ait Trt Duyurusu , 25.12.2013

1. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU GEREĞİNCE YOKLAMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAK YÜKÜMLÜLER HAKKINDA UYGULANACAK YOKLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR, AYNI KANUN’UN 25’İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.

2. AŞAĞIDA BELİRTİLEN DURUMDAKİ YÜKÜMLÜLERİN YOKLAMA YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.

01 OCAK 2014 TARİHİNDE ASKERLİK ÇAĞINA GİRECEK OLAN 1995 DOĞUMLU YÜKÜMLÜLERDEN TAHSİL SEVİYESİ LİSE MEZUNU (HARİÇ) ALTINDA OLANLAR,

 B.  1995 VE DAHA YAŞLI DOĞUMLULARDAN, TAHSİL  SEVİYESİ  LİSE  MEZUNU  (DAHİL)  VE ÜSTÜ  OLANLARDAN ERTELEME HAKKINI KULLANMADAN SİLÂHALTINA ALINMAK İSTEYENLER,

 C.  ÖĞRENİM   GÖRDÜKLERİ   OKULLARDAN  İLİŞİĞİ  KESİLENLER  İLE  MEZUN   OLANLARDAN SİLÂHALTINA ALINMAK İSTEYENLER,

 Ç.   HALEN   ERTELİ   DURUMDA  BULUNAN   VE   YOKLAMASI   YAPILMAMIŞ   YÜKÜMLÜLERDEN

SİLÂHALTINA ALINMAK İSTEYENLER.

 D.  ERTELEME SÜRESİ SONA ERENLERDEN DAHA ÖNCEDEN YOKLAMASI YAPILMAYANLAR.

 3. TAHSİLİ LİSE MEZUNU (DAHİL) VE ÜSTÜ OLAN YÜKÜMLÜLERİN ERTELEME HAKKINI KULLANABİLMELERİ İÇİN O YIL ASKERLİK ÇAĞINA GİREN DOĞUMUN İLK CELP VE SEVK DÖNEMİNİN SON GENEL SEVK GÜNÜNE KADAR, 1995 DOĞUMLULARDA MUHTEMEL 06 ŞUBAT 2015 TARİHİNE KADAR DİLEKÇE VE TAHSİL BELGESİ İLE EN YAKIN ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 4. YÜKÜMLÜLER,  YOKLAMA İŞLEMLERİ İÇİN ASKERLİK ŞUBELERİNE MÜRACAATLARINDA;

      A. NÜFUS CÜZDANI (KİMLİK KARTI),

     B. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF,

     C. ÖĞRENİM DURUMUNU GÖSTERİR BELGENİN ASLI VE TIPKIÇEKİMİ,

     Ç. MESLEK VEYA SANATLARINA AİT BELGELERİ.

     D. SÜRÜCÜ BELGESİ VE TIPKIÇEKİMİ,   

     E. ÖNCEKİ YILLARDA GEÇİRİLMİŞ HASTALIKLARA AİT VARSA TEDAVİ BELGELERİ VE RAPORLARI,

     F. VEREM SAVAŞ DİSPANSERİNDEN  ALINACAK  VEREM  SAVAŞ  TARAMASI  SONUÇ  BELGESİNİ    

         YANLARINDA GETİRECEKTİR.

 5. YURT DIŞINDA BULUNAN YÜKÜMLÜLER, İŞLEMLERİNİ BULUNDUKLARI YERDEKİ YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZE BAŞVURARAK YAPTIRILABİLİR.

 6. O YIL ASKERLİK ÇAĞINA GİREN DOĞUMUN İLK CELP VE SEVK DÖNEMİNİN SON GENEL SEVK GÜNÜNE, 1995 DOĞUM VE BUNLARLA İŞLEME TABİ DAHA YAŞLI DOĞUMLULARDA MUHTEMEL          06 ŞUBAT 2015 TARİHİNE KADAR,

 A. MAZERETSİZ OLARAK YOKLAMASINI YAPTIRMAYAN,

 B. MAZERETLERİNİ BELİRTEN  BELGELERİNİ  ASKERLİK  ŞUBELERİNDE  VEYA  YURT  DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNDE BULUNDURMAYAN YÜKÜMLÜLER,

  1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 30’UNCU MADDESİ GEREĞİNCE YOKLAMA KAÇAĞI İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR.

 7.  AYRINTILI BİLGİ  www.asal.msb.gov.tr İNTERNET ADRESİNDE YER ALMAKTADIR.

 8. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 25’İNCİ  MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR.