Türkiye Cumhuriyeti

Pekin Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışından Türkiye'ye Gelen Araştırmacılara Yönelik Tübitak Burs Ve Destekleri , 08.10.2013

TÜBİTAK ülkemizin bilim ve teknoloji alanında kalkınmasına yönelik yurtdışında bulunan yetişmiş insan gücünü yurda çekerek ülkemizde yürütülen araştırma-geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmaları için çeşitli burs ve destek mekanizmaları yürütmektedir. "2232 Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı" kapsamında yurtdışında yaşayan Türk araştırmacıların Türkiye'ye dönmelerini ve araştırmalarını yurtiçinde sürdürmelerini teşvik etmek için 24 ay süreyle 3250 TL/ay destek sağlanmaktadır. "2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsani Destekleme Programı" kapsamında Türkiye'de kısa veya uzun süreli akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini (araştırma yapma, konferans/kongre düzenleme, seminer verme, ortak proje yazma, ders verme vb.) gerçekleştirmek isteyen araştırmacılara bir haftadan bir yıla kadar destek sağlanmaktadır. Sözkonusu programlara her ay online başvuru yapılmaktadır.

İlgili Dosyalar :

- scan0050