Bedelli Askerlik Uygulamasi Hakkinda Duyuru

Pekin Büyükelçiliği 08.08.2018

BEDELLİ ASKERLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU

1. 3 Ağustos 2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu, Diğer Bazı Kanunlarve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu'na eklenen Geçici 55'inci madde

uyarınca aşağıdaki şartları sağlayan, askerlikle yükümlü Türk vatandaşlarının “Bedelli Askerlik” hizmetinden yararlanması sağlanmıştır.

Kimler Başvurabilir:

- Geçici 55. Maddenin yürürlüğe girdiği 3 Ağustos 2018 tarihinde her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1994 tarihinden (bu tarih dahil)
önce doğan yükümlüler faydalanabilecektir.


Başvuru Süresi:

Başvurunun yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde (3 Ağustos – 3 Kasım 2018 tarihleri arasında 3 Kasım dahil)
başvuruların ve ödemelerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Başvuru ve ödeme işlemlerini belirtilen tarihe kadar tamamlamayanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaktır.

Başvuru Şekli:

-BaşvurularınKonsolosluk Şubemizeşahsen yapılması gerekmektedir. (posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.)

Başvuru Aşamaları:

- Yükümlüler ilk başvurularını e-devlet üzerinden yaparlar (linki aşağıdadır).

Millî Savunma Bakanlığı/Asal Bedelli Başvurusu

https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-asal-bedelli-basvurusu

(Daha önce askere sevk evrakı almış ancak belirlenen celp döneminde sevk edildiği birliklerine katılmamış olanlar, yoklama kaçağı durumuna düşmüş olanlar, “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar, “Bakaya” durumunda olanlar
ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar e-devlet üzerinden başvuru yapamayacaklardır

Bu kapsamda, e-devlet üzerinden başvuru yapamayan yükümlünün hak sahibi olup olmadığının tespiti amacıyla, dilekçesi ve diğer tamamlayıcı belgeleri Başkonsolosluğumuz tarafından yükümlünün bağlı bulunduğu Askerlik Şubesi Başkanlığına normal posta veya talep edilmesi halinde EXPRESS Posta ile gönderilir. Askerlik Şubesi Başkanlığından alınacak yanıtta bedelli askerlik hizmetinden yararlanabileceğinizbelirtiliyor ise başvurunuz alınacaktır.)

- Yükümlü tarafından e-devlet üzerinden bedelli askerlik başvurusu yapılır ve barkodlu ödeme belgesinin (Ek-B Lahika-2) üç (3) adet çıktısı alınır ve imzalanır.

-E-devletten “Ek-B Lahika-2” belgesini temin edemeyen ve hak sahibi oldukları tespit edilen yükümlüler için Konsolosluk Şubemizce “Ek-B Lahika-3” belgesi tanzim edilecektir.

- Barkodlu “Ek-B Lahika-2” çıktıları, kimlik belgesinin aslı (nüfus cüzdanı/kimlik kartı veya pasaport) ve bir fotokopisi ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen başvurulur.

Bedelin Ödenme Usulleri ve Başvuruyu Tamamlama:

Ödeme ve başvuruyu tamamlama iki yoldan biri seçilerek yapılabilir:

A) Hak sahibi olduğu tespit edilen yükümlüler, e-devletten temin edecekleri “EK-B LAHİKA-2 (veya 3)”
ile Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası veya PTTBank’ın herhangi bir şubesine şahsen veya bir yakınları aracılığıyla peşin ve tek seferde


15.000 (onbeşbin) TL’yi, ilgili banka (TL) hesaplarından birine
yatırırlar. Ödemeye ilişkin alınacak, ıslak imzalı üç adet dekontun aslını
başvuru sahibi şahsenKonsolosluk Şubemizeteslim eder.

Başkonsolosluğumuzca teslim alınan dekont aslının bir nüshası, EK-B LAHİKA-1,
EK-B LAHİKA-2 (veya 3), EK-B LAHİKA-4 ve diğer tamamlayıcı belgelerle birlikte yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu Askerlik Şubesine başvuru işlemi tamamlanmak üzere normal posta ya da EXPRESS Posta ile gönderilecektir.

Veya;

B) Başvuru sahibinin ödeme işlemini ve dekont teslimini doğrudan bağlı olduğu Askerlik Şubesine bir yakını aracılığıyla yapabilmesi için;

Başvuru sahibi, ödeme dekontu hariç diğer belgeleri (EK-B LAHİKA-1, EK-B LAHİKA-2 (veya 3), eK-B LAHİKA-4)’ü Konsolosluk Şubemize teslim eder. Bağlı bulunduğu Askerlik Şubesine teslim alınan belgelerin birer nüshası ile yükümlünün bir yakınının kimlik ve iletişim bilgilerini içeren bir yazı normal posta veya “EXPRESS Posta” aracılığıyla gönderilir. Yazıda, Çin Yuan’ının konvertıbl olmaması sebebiyle 15.000 TL’lik ödemenin yurtiçinden yapılmasının talep edildiği belirtilir.

Gönderilen postanın ilgili Askerlik Şubesine ulaşmasını müteakip, yükümlünün yazıda belirtilen yakını, ilgili Askerlik Şubesine müracaat ederek ödeme dekontlarını teslim eder ve başvuruyu tamamlar. Bu konunun başından sonuna kadar yükümlü tarafından takip edilmesi gerektiği,

ödeme yapacak yakınının bilgilendirilmesi ve takip sorumluluğunun yükümlüde olduğu önemle tebliğ olunur.

Başvuru sonrası:

-Yoklama, Celp ve Sevk;

Ödemesini tamamlayarak başvurusu uygun görülen yükümlülerin celp dönemleri ve temel askerlik eğitimi için sevk edilecekleri birlikleri, bedelli askerlik başvuru tarihlerinin sona ermesini müteakip (3 Kasım 2018’den sonra) Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca duyurulacaktır. Başvuruda bulunan yükümlülerden yoklaması bulunmayanların, yoklamalarını yükümlüler için belirlenen celp döneminin başlangıcından 15 gün öncesine kadar YURTİÇİNDE yaptırmaları gerekmektedir.

-Temel Eğitim;

Yükümlüler kendilerine belirtilen yol süresi içinde (Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp dönemlerinde) birliklerine katılacak, 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimini tamamlamayı müteakip birlikleri tarafından terhis edilecektir. Celp Dönemlerinde temel askerlik eğitimini eksiksiz tamamlayan yükümlülerin kesin terhis işlemi tamamlanacaktır.

-Diğer Hususlar;

*KonsoloslukŞubemizceyükümlünün bağlı bulunduğu Askerlik Şubesine gönderilecek belgelerin “EXPRESS Posta” ücreti yükümlüden tahsil edilecektir.

*Konuya ilişkin olabilecek diğer sorularınızla için, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünün aşağıda kayıtlı adresinden

“Sık Sorulan Sorular”
bölümüne erişebilirsiniz.

http://asal.msb.gov.tr/AsalSoru/SoruListe?SoruTip=13

Saygıyla duyurulur.İlgili Dosyalar

diagram_03082018.jpg

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Vize başvuruları Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 09.30-12.30 saatleri arasındadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
24.1.2020 30.1.2020 Bahar Festivali
4.4.2020 6.4.2020 Kabir Ziyareti Günü
1.5.2020 5.5.2020 İşçi Bayramı
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Günü
25.6.2020 27.6.2020 Ejdarha Kayığı Festivali
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Günü
1.10.2020 8.10.2020 Güz Ortası Festivali
1.10.2020 8.10.2020 Çin Milli Günü