Yurtdışından Ülkemize Götürülen Araçların Kalış Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Pekin Büyükelçiliği 12.11.2015

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçları, belli şartları taşıması durumunda tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilmektedir.

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kara
rda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesine götürülen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni ile ilgili sürenin 6 aydan 24 aya çıkarılması uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 5 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

" 5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,"

Yapılan düzenleme, özellikle yurtdışındaki vatandaşlarımızın kara taşıtları ile ülkemizde daha uzun süre kalabilmelerini sağlayarak, bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesini öngörmektedir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Vize başvuruları Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 09.30-12.30 saatleri arasındadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
24.1.2020 30.1.2020 Bahar Festivali
4.4.2020 6.4.2020 Kabir Ziyareti Günü
1.5.2020 5.5.2020 İşçi Bayramı
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Günü
25.6.2020 27.6.2020 Ejdarha Kayığı Festivali
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Günü
1.10.2020 8.10.2020 Güz Ortası Festivali
1.10.2020 8.10.2020 Çin Milli Günü