Yurtdışından Ülkemize Götürülen Araçların Kalış Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Pekin Büyükelçiliği 12.11.2015

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, taşıma araçları, belli şartları taşıması durumunda tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden yararlanabilmekte ve belirli süreler içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesinde kalabilmektedir.

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8113 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kara
rda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde, Türkiye Gümrük Bölgesine götürülen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni ile ilgili sürenin 6 aydan 24 aya çıkarılması uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 5 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

" 5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri taşıtlara altı ay,"

Yapılan düzenleme, özellikle yurtdışındaki vatandaşlarımızın kara taşıtları ile ülkemizde daha uzun süre kalabilmelerini sağlayarak, bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesini öngörmektedir.

Saygıyla duyurulur.


Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Vize başvuruları Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 09.30-12.30 saatleri arasındadır.
1.1.2017 2.1.2017 Yeni Yıl
27.1.2017 2.2.2017 Bahar Bayramı (Çin Yeni Yılı)
2.4.2017 4.4.2017 Mezar Ziyareti Günü (Qingming Jie)
1.5.2017 1.5.2017 Emek Günü
28.5.2017 30.5.2017 Ejderha Kayığı Bayramı
1.10.2017 8.10.2017 Güz Ortası Bayramı-ÇHC Ulusal Günü