2011 Yili İdari Para Cezalari İle İlgili Duyuru

Pekin Büyükelçiliği 17.01.2011

2011 YILI İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ DUYURU

Büyükelçiliğimizce daha önce de duyurulduğu üzere, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca vatandaşlarımıza nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu çerçevede, kanunda belirtilen süre içinde bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya sözkonusu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurtdışında dış temsilciliklerde görevli memurlara "İdari Para Cezası" uygulanmaktadır.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli idaripara cezası miktarları, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya nüfus cüzdanlarını kaybeden vatandaşlar için 67 Türk Lirası, bildirim yükümlüğünü yerine getirmeyen kamu görevlileri için 32 Türk Lirası, adres bildiriminde zamanında bulunmayan kişiler için 354 Türk Lirası ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlar için 710 Türk Lirasıdır.

İdaripara cezalarının tahsil edilmesine dayanak oluşturan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, konsolosluk harçlarının yurtdışında yıllık sabit bir döviz miktarıyla alınmasını sağlayan 492 sayılı Harçlar Kanunu'ndan farklı olduğundan, Maliye Bakanlığınca Türk Lirası olarak tespit edilen sözkonusu miktarların, Merkez Bankası'nın günlük olarak açıkladığı döviz kuruyla hesaplanarak, o günkü kur üzerinden yerel para birimi olarak vatandaşlarımızdan tahsil edilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Vize başvuruları Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 09.30-12.30 saatleri arasındadır.
13.9.2019 13.9.2019 Güz Ortası Festivali
1.10.2019 7.10.2019 ÇHC Ulusal Günü