Türkiye Cumhuriyeti

Pekin Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan Türk toplumunun değerli mensupları,

15 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) nezdindeki Büyükelçisi olarak görevime başlamış bulunuyorum.

Bu şerefli görevi tarihi İpek Yolu’nun iki ucunda yer alan ülkemiz ve ÇHC arasındaki ilişkilerin geliştiği bir dönemde üstlenmiş olmak beni ayrıca gururlandırıyor.

ÇHC, ülkemizi sadece bölgesinde değil, küresel anlamda önem taşıyan etkili bir ülke olarak görmekte, ülkemiz de ÇHC’ni bir dünya gücü olarak algılamaktadır. Ülkelerimiz arasında ihdas olunan “Stratejik İşbirliği İlişkisi”, 25 milyar ABD Doları seviyesine ulaşan ikili ticaret hacmimiz, birçok projemizde ÇHC’den teklif alıyor olmamız, bu karşılıklı müspet bakışın, güvenin ve değer verici anlayışın en doğal göstergeleridir.

İki ülke ilişkilerinde memnuniyet verici olan gelişim seyri, başta yatırım, turizm, eğitim ve sağlık alanlarında olmak üzere, ciddi bir potansiyel barındırmaktadır.

Bu bağlamda, ülkemizin son dört yıl zarfında Çin’den yarım milyon misafiri ağırladığını belirtmek isterim. Sözkonusu rakam, halklarımız arasındaki mevcut potansiyelin derinliğine işaret etmektedir.

İlişkilerimizdeki bu gelişim sürecinde iki toplumun karşılıklı olarak birbirlerini anlamalarını sağlamak, ortak çıkarlarımız gereğidir. Bu amaçla kültürel ilişkilerimizin geliştirilmesini ve gençlerin her iki ülke ve kültürü doğrudan tanıyabilmelerini önemsiyorum.

2013’te Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, Çin genelinde pek çok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Ülkemizden ÇHC’ne öğrenim görmek üzere gelen öğrencilerimizin sayısı ise 2.000’e yaklaşmıştır.

Özetle, ÇHC ile 42 yıllık bir mazisi olan ilişkilerimizin mevcut durumu, daha fazlasına ulaşma yolunda bizleri cesaretlendirmektedir.

Bu vesileyle, ülkemizin ÇHC ile siyasi ve ekonomik ilişkilere büyük değer verdiğini, görev sürem boyunca ilişkilerimizi her seviyede daha ileri bir noktaya taşımak için çaba göstereceğimi vurgulamak isterim.

Kıymetli vatandaşlarım,

Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluklarımız ve bağlı birimlerimiz, sizlerin sorunlarını dinleyen, çarelerini arayan ve kendinizi evinizde hissedeceğiniz adresler olmayı sürdüreceklerdir.

Ülkemizdeki güzelliklerin ve olanakların Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluklarımız ve bağlı birimlerimiz tarafından ÇHC’nde tanıtılması ve ilgili Çinli muhataplarımıza izah edilmesi, sizlerin değerli destekleri ve oluşturacağınız Türkiye imajı ile daha da etkin olabilir.

Geleneksel birlik ve dayanışma hasletimizi el ele vererek ortaya koymamız halinde, her türlü meselenin üstesinden gelebileceğimiz ve her türlü projede başarı sağlayabileceğimiz kanaatini taşıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

                                                                                                                                                                                            Ali Murat ERSOY